Ma quande lingues coalesce, li grammatica del

Resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues. It va esser tam simplic quam Occidental in fact, it va esser Occidental.

  • Description
  • Socials
  • Recent Post
  • Comments